066 – Đêm Thánh

Kìa, vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi thánh quang,
Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm huy hoàng;
Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê,
Ra đời làm giá cao quý cứu chúng sinh về;