071 – Ngợi Con Thánh

Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay,
Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay,
Lìa ngôi báu, Ngài vui sống giữa nhân gian từ đây,
Không ngại đường thập tự sầu cay.

066 – Đêm Thánh

Kìa, vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi thánh quang,
Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm huy hoàng;
Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê,
Ra đời làm giá cao quý cứu chúng sinh về;