Karaoke Tin Lành

Karaoke Tin Lành là dự án miễn phí cho các Hội Thánh.
Các bạn được phép sử dụng cho mục đích thờ phượng
& giáo dục tại Hội Thánh, nhóm nhỏ và trường học.
Xin vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.​

THÁNH CA

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

NHẠC THÁNH THIẾU NHI