Karaoke Tin Lành

Karaoke Tin Lành là dự án miễn phí cho các Hội Thánh.
Các bạn được phép sử dụng cho mục đích thờ phượng
& giáo dục tại Hội Thánh, nhóm nhỏ và trường học.
Xin vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.​


ĐĂNG KÝ KÊNH

THÁNH CA

[elfsight_youtube_gallery id=”6″]

TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

[elfsight_youtube_gallery id=”8″]

NHẠC THÁNH THIẾU NHI

[elfsight_youtube_gallery id=”7″]