015 – Chúa Sáng Tạo

Ngày xưa thật xa xưa chưa có núi chưa có rừng.
Ngày xưa rất xa xưa chưa một ai sinh trên đất.
Kìa đất trống không và u tối.
Thần Chúa đi qua chiếu sáng chia ngày cùng đêm.

Xem tiếp »

073 – Hãy Đến

Vui thay là đêm nay thật đêm thanh bình thái ai!
Giê-xu vừa sinh ra hạnh phúc thay toàn thế gian!
Hỡi anh em ơi hãy đến Bết-lê-hem rực sáng.
Chúc tôn trong đêm thánh bên chuồng chiên tỏa hào quang.

Xem tiếp »

139 – Vui lên đi

Vui lên đi! Vui lên đi!
Vì Giê-xu luôn đi bên ta suốt các nẻo đường.
Bao giông tố nguy hiểm đời ta,
bao khó khăn gian nan đều qua.

Xem tiếp »

140 – Hứa Nguyện

Nhờ Lời Kinh Thánh dẫn dắt em đến Giê-xu.
Chúa hứa với em Chúa yêu em suốt cuộc đời.
Dầu cho nguy khốn khó khăn vây khắp nơi trần.
Cứ vững tin nới Giê-xu là Chúa yêu thương.

Xem tiếp »

158 – Nhà Trên Trời

Hỡi các em bé ơi! Biết chăng nhà trên trời,
nơi hoa đẹp muôn lối, không bao giờ u tối.
Mãi mãi ta sống vui, sống trong nhà trên trời, gần bên Chúa không rời.

Xem tiếp »