Mọi sự dâng hiến để phát triển Dự án Karaoke Tin Lành xin vui lòng gửi về:

Quản lý tài chính

Mục sư Kiều Công Thuận
Quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam tại Ulsan – VFU

Thông tin tài khoản

– Chủ tài khoản: Cao Thị Phương Linh
– Số tài khoản: 0121002167438
– Ngân hàng: Vietcombank – Đồng Nai
– Nội dung chuyển khoản: Dâng hiến Karaoke Tin Lành