016 – Danh Chúa Jêsus

Danh Chúa Jê-sus thật rất dịu dàng,
Tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian;
Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn,
Diệu vinh thay danh Chúa Jê-sus!

Xem tiếp »

056 – Kỷ Nguyên Thanh Bình

Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nhiệm vinh quang,
Ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay liệng ca vang:
Ân điển vô biên cho nhân loại,
Hoan hỉ, vô song cho muôn loài,

Xem tiếp »

058 – Nằm Yên Trong Máng Chiên Kia

Nằm yên trong máng chiên kia, nào được nôi, nệm, giường,
Đầu kê rơm khô thế gối, Ấu Chúa trông hiền lương.
Kìa, bao tinh tú trên cao đều nhìn xuống nơi nầy,
Hài nhi Jê-sus an giấc, thánh nhan hồn nhiên thay!

Xem tiếp »

059 – Đêm Yên Lặng

Đêm yên lặng! Đêm thánh nầy!
Vắng vẻ thay! sáng láng thay!
Chung quanh chốn Ma-ri đang ngắm con mình,
Con Trai thánh rất tươi vui, rất an bình,

Xem tiếp »

065 – Hô-Sa-Na

Hô-sa-na! Đáng kính khen đại danh Jê-sus chính Chân Thần
Vì yêu nhân thế hôm nay
bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần;

Xem tiếp »

066 – Đêm Thánh

Kìa, vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi thánh quang,
Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm huy hoàng;
Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê,
Ra đời làm giá cao quý cứu chúng sinh về;

Xem tiếp »

071 – Ngợi Con Thánh

Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay,
Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay,
Lìa ngôi báu, Ngài vui sống giữa nhân gian từ đây,
Không ngại đường thập tự sầu cay.

Xem tiếp »

073 – Nô-Ên Đầu Tiên

Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền
Cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền;
Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà,
Đêm giá canh trường thân phủ sương già.

Xem tiếp »

201 – Đứng Trên Lời Hứa

Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán,
Nguyện đời đời tôi tán mỹ Vua thành thật hoàn toàn;
Tôi hoan ca mãi trên từng trời danh Cha cả sáng,
Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bàn an.

Xem tiếp »

314 – Tinh Binh Jêsus Tiến Lên

Tinh binh Jê-sus tiến lên! Xung phong vào trận tuyến,
Cờ thập tự Chúa Jê-sus, phất lãnh đạo binh thiêng;
Kìa, Ðại tướng Christ trước ta, thêm can đảm ta tiến;
Nhứt tâm nhìn xem lá cờ, Quyết xông pha trận tiền!

Xem tiếp »