TÔN VINH CHÚA HẰNG HỮU

Karaoke Tin Lành là dự án miễn phí cho các Hội Thánh. Các bạn được phép sử dụng cho mục đích thờ phượng & giáo dục tại Hội Thánh, nhóm nhỏ và trường học.

Xin vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại.