114 – Xin Thần Linh Chúa Đến

Vào trong những ngày sau cuối
Chúa hứa Ngài ban Thánh Linh Ngài
gia trên khắp muôn muôn loài,
ban cho khắp mọi dân trên đất.
Người người được đầy dẫy Thánh Linh ban quyền năng.

Xem tiếp »

314 – Giáng Sinh Đã Về

Mừng Giáng sinh đã về. Mừng Chúa sinh ra đời.
Mừng Chúa đã đến rồi,
Ngài đã đến đem theo những ước mơ cho đời.
Mừng Giáng sinh an bình. Hạnh phúc cho muôn nhà.

Xem tiếp »